Bạn đọc đến đọc sách, ngoài việc chấp hành các quy định chung của thư viện cần thực hiện các quy định sau đây: 
- Không mang túi xách, cặp, sách, báo – tạp chí in vào phòng đọc (chấp nhận sách, báo dạng photocopy)
- Xuất trình thẻ đọc, chứng minh thư, giấy giới thiệu tại bộ phận thủ thư 
- Chỉ đọc tại chỗ, không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, ra ngoài thư viện 
- Không cắt xén, xé trang tài liệu, khi phát hiện sách thiếu trang, yêu cầu báo ngay cho thủ thư, nếu không bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm 
- Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy từng mức độ sẽ có hình thức xử lý thích hợp: thu thẻ đọc, bồi thường, thông báo về cơ quan, trường học…hoặc truy tố trước pháp luật 
- Không hút thuốc, chất dễ cháy nổ vào phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung Không nói chuyện riêng, không nghe điện thoại tại phòng đọc, yêu cầu điện thoại để chế độ rung 
- Khi có nhu cầu photocopy tài liệu, cần liên hệ với thủ thư để được chỉ dẫn cụ thể.
Thư viện tỉnh Long An