Thư Viện Cần Giuộc

* Thành lập năm: 1994

* Trụ sở: Số 38 Nguyễn Thái Bình, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc.

* Điện thoại: 0272 3894 415        E-mail: ttvhcangiuoc@gmail.com

* Số liệu thống kê năm 2017 :

    - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 56 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.442 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 2.721 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 5.598 tên/ 7.000 bản.

                   + Báo, tạp chí: 7 tên.

- Diện tích, trang thiết bị: Thư viện bố trí theo kho mở. Tổng diện tích thư viện 64m2. Gồm: 10 kệ sách, 4 bàn đọc sách, 2 quạt trần và 1 máy vi tính. Tuy nhiên, không gian đọc sách còn nhỏ hẹp chưa đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng. Chuyên ngành: Thông tin – Thư viện.

- Kinh phí hoạt động: Hàng năm, thư viện được phân bổ 56.244.000đ (năm mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) chi cho con người và 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) cho bổ sung sách, báo.

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 88 tên/ 200 bản (kinh phí địa phương).

20 tên/ 20 bản (biếu tặng).

                   + Báo, tạp chí: 7 tên. (kinh phí địa phương).

- Xử lý nghiệp vụ: Tài liệu được sắp xếp theo chủ đề. Đa số tài liệu được phân loại, mô tả theo đúng nghiệp vụ thư viện.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 73 phòng đọc sách, tủ sách cơ sở với 3.450 bản sách.

Scroll