THI TRỰC TUYẾN 55 NĂM LONG AN ĐƯỢC TẶNG DANH HIỆU :"TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG, TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC"
  I. THỂ LỆ CUỘC THI.
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

  II. BỘ CÂU HỎI CUỘC THI.
- Thể lệ bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”
- Bộ câu hỏi cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc

  III. TÀI LIỆU CUỘC THI.
Địa chí Long An
Lịch sử truyền thống tiểu đoàn 504 Kiến Tường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
  IV. CÁCH THỨC THI.
THÍ SINH CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐỂ THAM GIA CUỘC THI:
Ngoài ra thí sinh có thể quét Mã QR code bằng camera (trên iphone) hoặc phần quét mã trên ứng dụng Zalo (trên android), sau khi quét mã đã có thể truy cập vào giao diện thi.

Scroll