Thư Viện Tân Thạnh

* Thành lập năm: 1996

* Trụ sở: Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh.

* Điện thoại: 0272 3844 740- 0272 3844 747  E-mail: ttvhtttanthanh@longan.gov.vn

* Số liệu thống kê năm 2017 :

  - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 53 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.590 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 3.224 lượt.

  - Vốn tài liệu:

                   + Sách: 860 tên/ 1.210 bản.

                   + Báo, tạp chí: 17 tên/ 403 tờ.

  - Diện tích, trang thiết bị: diện tích thư viện, không gian đọc sách hạn hẹp; trang thiết bị còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng đủ điều kiện hoạt động cũng như nhu cầu bạn đọc.

  - Nhân sự: một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ đại học. Chuyên ngành Thông tin - Thư viện.

  - Kinh phí hoạt động: 7.000.000 (bảy triệu đồng).

  - Công tác bổ sung tài liệu: chủ yếu là nguồn biếu tặng, tài trợ. Một năm thư viện bổ sung tài liệu một lần.

  - Xử lý nghiệp vụ: tài liệu được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn tuy nhiên vẫn còn một số tài liệu chưa được xử lý.

  - Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 9 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở (trong đó có 3 phòng đọc sách, tủ sách mới thành lập) với 1.011 bản sách.

Scroll