Thư Viện ChâuThành

* Thành lập năm: 1981

* Trụ sở: Khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành.

* Điện thoại: 0272 3877 819         E-mail: ttvhttttchauthanh@longan.gov.vn

* Số liệu thống kê năm 2017 :

  - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 52 thẻ.

                    + Lượt bạn đọc được phục vụ: 631 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 1.214 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 10.199 tên sách.

                   + Báo, tạp chí: 9 tên/ 1.217 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: Thư viện chưa được bố trí máy vi tính riêng; diện tích nhỏ hẹp, phòng đọc, kho sách bố trí chung với nhà truyền thống.

- Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Trung cấp. Chuyên ngành Thư viện.

- Kinh phí hoạt động: Hàng năm, thư viện được phân bổ 3.000.000đ (ba triệu đồng) cho công tác bổ sung sách, báo, tài liệu.

- Xử lý nghiệp vụ: Sách được dán nhãn, phân loại, xử lý kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn một số sách, tài liệu chưa được xử lý.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Thành lập mói 1 phòng đọc/ tủ sách. Trên địa bàn huyện hiện có 13 phòng đọc sách, tủ sách cơ sở với 2.562 bản sách.

Scroll