Thư Viện Kiến Tường

* Thành lập năm:1982  Xây dựng mới: 2012

* Trụ sở: Số 11, đường 30 tháng 4, thị xã Kiến Tường.

* Điện thoại: 0272 3841 260       E-mail: ttvhttkientuong@longan.gov.vn
* Số liệu thống kê năm 2017 :

  - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 90 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 3.170 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 7.682 lượt.

  - Vốn tài liệu:

                   + Sách: 42.100 tên/ 51.006 bản sách.

                   + Báo, tạp chí: 24 tên/ 305 tờ.

  - Diện tích, trang thiết bị: Không gian đọc sách rộng rãi, thoáng mát đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

  - Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Trung cấp. Chuyên ngành Thư viện thông tin.

  - Kinh phí hoạt động: 35.291.000đ (ba mươi lăm triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn đồng). Trong đó:

                   + Con người: 21.291.000đ (hai mươi mốt triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

                   + Bổ sung sách, báo: 13.000.000đ (mười ba triệu đồng).

                   + Hoạt động nghiệp vụ: 1.000.000đ (một triệu đồng).

  - Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 195 tên/ 227 bản (kinh phí địa phương).

                   + Báo, tạp chí: 24 tên/ 182 tờ (kinh phí địa phương).

Scroll