Thư Viện Mộc Hóa
* Thành lập : 1/11/2015.
* Trụ sở : Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An.
* Điện thoại : 02723.956.655             Email : ttvhmochoa@gmail.com
* Số liệu thống kê năm 2017 :
              - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 125 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 960 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 1.930 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 813 tên/ 1.363 bản sách (trong đó có 5.000 quyển truyện tranh).

- Diện tích, trang thiết bị: Chưa được bố trí máy vi tính riêng; sách, tài liệu còn đang lưu trữ trong kho tạm; chưa có không gian đọc sách dành riêng cho bạn đọc.

- Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Đại học. Chuyên ngành: Quản lý văn hóa.

- Kinh phí hoạt động: Hàng năm, thư viện được phân bổ 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) cho bổ sung sách, báo, tạp chí.

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 510 tên/ 640 bản (biếu tặng).

 - Xử lý nghiệp vụ: Sách được bao bìa cẩn thận. Tuy nhiên, chưa được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn do cán bộ phụ trách thư viện thuộc chuyên ngành khác.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Thành lập 1 tủ sách mới. Trên địa bàn huyện hiện có 7 phòng đọc sách, tủ sách cơ sở với 1.200 bản sách.

Scroll