Danh mục tài liệu LS. Nguyễn Hữu Thọ

1. 3.500 ngày trong nanh vuốt kẻ thù / Nguyễn Hữu Châu // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 20/12/2010). - Tr.4

2. Anh Ba Nghĩa - Nguyễn Hữu Thọ nhân vật tầm vóc lớn của thời đại chúng ta / Võ Văn Kiệt // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.1+2

3. Bao dung và chung thủy / Nguyễn Văn Huyền // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.2

4. Biographie sommaire // Le Courrier du Vietnam . – No 734 samedi 28 décembre 1996. – Tr.1

5.  Chủ tịchNguyễn Hữu Thọ nhà ngoại giao tả xung hữu đột / Huỳnh Hùng Lý // Kiến thức ngày nay.- Số 204 (1/4/1996). – Tr.3-7

6. Chúng tôi luôn nhớ các vị… / Trần Thanh Phương // Đại Đoàn Kết ( Ngày 20/12/2012). – Số 355. – Tr.1+12

7. Chương trình hành động 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam // Đại Đoàn Kết (Từ 29/4/1995 đến 5/5/1994). – Số 17. – Tr.1

8. Cuộc đụng độ đầu tiên // Tuổi trẻ ( Ngày 19/3/1996). – Số 6. – Tr.6

9. Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết thúc thành công // Nhân dân ( Ngày 5/11/1988). – Số 12533. -  Tr.1+4

10. Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Khóa IV) // Đại Đoàn Kết ( Từ 27/8/1994 đến 9/9/1994 ). – Số 35+36. – Tr.1+2

11. Décès de Nguyên Huu Tho / CVN // Le Courrier du Vietnam . – No 734 samedi 28 décembre 1996. – Tr.1

12.  Derniers hommages à Me Nguyen Huu Tho / CVN // Le Courrier du Vietnam . – No 736 lundi 30 décembre 1996. – Tr. 1

13.  Di sản quý dành cho người trẻ / N. Hoa // Công an Nhân dân (10/11/2012). – Số 2663. – Tr.?

14.  Diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đọc trong buổi lễ bế mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc // Giải Phóng (22/11/1975). – Tr. 1+4

15.  Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ // Nhân dân ( Ngày 2/9/1984). – Số 11021. -  Tr.1+4

16. Đoàn Chủ Tịch UBTƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam (Khóa III) // Nhân dân ( Ngày 5/11/1988). – Số 12533. -  Tr.1

17. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước thiết tha ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường // Nhân dân ( Ngày 11/7/2010). – Số 20037. -  Tr.1+3

18. Gốc vẫn là dân / Thái Duy // Đại Đoàn Kết (Ngày 15/7/1995). – Số 30. – Tr.2

19.  Hiệu triệu đồng bào giúp nạn nhơn Hoa Việt trong vụ hỏa hoạn Bàu Sen của phái đoàn Đại biểu các giới / Nguyễn Hữu Thọ // Báo Thần chung (8/3/1950) . – Tr.1

20.  Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc đã bế mạc // Giải Phóng (22/11/1975). – Tr. 1+4

21. Khánh thành tượng cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ / Hiền Thư // Đại Đoàn Kết (Ngày 22/12/2006). – Số 100. – Tr.2

22.  Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã thành công rực rỡ // Thanh niên (6/7/1976). – Số 12. –Tr.1

23.  Kỷ niệm 50 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam / Bùi Thu Hiền // Công an TP. HCM (18/12/2010). – Số 2031. – Tr.3

24.  Lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục đích chung làm điểm tương đồng // Đại Đoàn Kết ( Từ 27/8/1994 đến 9/9/1994 ). – Số 35+36. – Tr.1+3+4

25. Le chef des maquis vietcongs a fait ses études en France // France-soir. – Mercredi 17 Février 1965. – Tr.5

26.  Lễ kỷ niệm cấp nhà nước 100 năm ngày sinh Luật sư - Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đến dự // Nhân dân ( Ngày 11/7/2010). – Số 20037. -  Tr.1+3

27.  Lịch sử và con người / Trần văn Trà // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.3

28. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Sự lựa chọn của lịch sử  // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 19/12/2010). - Tr.4

29. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cả nước tôn vinh anh / Nguyễn Văn Hanh // Đại Đoàn Kết ( Ngày 15/3/1996). – Số 22. – Tr.1+2

30. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ một nhà trí thức vĩ đại / Kim Thạch // Tuần Tin Tức. – Số 12 (674) từ 18/3 đến 24/3/1996. – Tr.1+10

31.  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ một nhà trí thức yêu nước thương dân / Phan Văn Hoàng // Nguyệt san Pháp luật. – Tháng 12/1995. – Tr.6

32.  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ nói về luật / Trương Thị Hòa // Pháp luật (Ngày 20/12/2006). – Số 195. -  Tr.3

33.  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Bản Giẳng / Phạm Vũ // Tuổi trẻ ( Ngày 10/12/2012). - Tr.11

34.  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam / Nguyễn Hữu Châu // Nhân dân ( Ngày 20/12/2010). – Số 20198. -  Tr.3+4

35.  Luật sư Nguyễn Hữu Thọ với lực lượng vũ trang và an ninh giải phóng / Nguyễn Hữu Châu  // Công an Nhân dân (20/12/2010). – Số 1972. – Tr.4

36.  M. Nguyen Huu Tho, figure représentative de L’intelligentsia Vietnamienne / Kim Thạch ; Photo Madeleine Riffaud. –Vietnam Illustré . – Số 452 (8/1996). - Tr.16-17

37.  Mãi mãi xứng đáng đại biểu của dân / Trần Đình Văn // Đại Đoàn Kết (Ngày 15/7/1994). – Số 28. – Tr.1+2

38.  Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Hữu Thọ // Nhân dân ( Ngày 17/8/1994). – Số 14335. -  Tr.1+2

39.  Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Hữu Thọ // Phú Yên ( Ngày 23/8/1994). – Số 525. -  Tr.1+2

40.  Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới / Nguyễn Hữu Thọ // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 16/8/1994). - Tr.1+3

41.  Một bóng cả đại đòan kết / Trần Bạch Đằng // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.1+3

42. Một chính khách giản dị, chính trực tận tâm và khiêm tốn – một vị chính nhân quân tử / Charles Fourniau // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.2

43.  Một kỷ niệm ở chiến khu Đồng Tháp / Phạm Ngọc Thuần // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.3

44.  Mừng xuân mừng Đảng mừng Đại Đoàn Kết dân tộc / Nguyễn Hữu Thọ // Đại Đoàn Kết (Ngày 17/2/1995). – Số 6. – Tr.1+3

45.  National mourning begins for late hero Nguyễn Hữu Thọ / VNA/VNS photo // Việt Nam News (December 30, 1996). – Volume VI, Number 1943. – Tr.1

46.  Nguyễn Hữu Thọ hành trình yêu nước / Lê Văn Nghệ // Phụ Nữ (16/11/2012). -Tr.8

47.  Nhà trí thức kiên cường / Nguyễn Phước Đại // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.3

48.  Nhà trí thức yêu nước ấy sống trong tim tôi / Madeleine Riffaud // Đại Đoàn Kết ( Ngày 28/12/1996). – Số 18. – Tr.3

49.  Nhà trí thức yêu nước vĩ đại / Sĩ Bình // Quân đội Nhân dân (10/7/2010). – Số 17684. – Tr.2

50.  Nhân cách / Nguyễn Hữu Châu  // Phú Yên ( Ngày 20/12/2010). – Số 1225 (3028). -  Tr.4+10

51. Những kỷ niệm thiết tha với “Ông Hòa Bình” / Phạm Khánh Toàn // Tuổi trẻ ( Ngày 3/2/1996). – Số 2457. – Tr. 6

 

52.   Những trang viết chưa xong về một cuộc đời / Thúy Nga // Tuổi trẻ ( Ngày 30/1/1996). - Tr.8

53.  Obsèques de Me Nguyen Huu Tho / CVN // Le Courrier du Vietnam . – No 737 nardi 31 décembre 1996. – Tr.1

54.  Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Nguyễn Hữu Thọ tiếp đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Lào // Nhân dân ( Ngày 16/2/1982). – Số 10103. -  Tr.1+4

55.  Phú Yên là quê hương thứ hai của tôi / Phan Thanh // Phú Yên cuối tháng. – Số 9 (3/1995). – Tr.5

56.  Phú yên xây dựng nhà lưu niệm Luật sư Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ / Nguyễn Tường Văn // Phú Yên ( Ngày 25/4/1995). – Số 593. -  Tr.1

57.  Thông cáo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc // Giải Phóng (22/11/1975). – Tr. 1+4

58. Tổ chức một ngày cất lại nhà cho các nạn nhân hỏa hoạn dưới khẩu hiệu đoàn kết // Sài Gòn mới ( Ngày 9/3/1950). -  Tr.1+4

59. Tôn trọng độc lập và chủ quyền dân tộc, hòa bình trên thế giới và an ninh quốc tế là hai vấn đề không thể tách rời nhau / Nguyễn Hữu Thọ // Nhân dân ( Ngày 28/11/1991). – Số 13497. -  Tr.1+4

60. Tri ân lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam / T. Hương // Pháp luật (Ngày 5/12/2010). – Số 331. -  Tr.2

61.  UBTƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam họp mặt mừng Xuân Nhâm Tuất – Chủ tịch Trường Chinh và Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đến dự // Nhân dân (Ngày 23/1/1982). – Số 10080. -  Tr.1

62. Vị luật sư của dân chủ và pháp quyền / Nguyễn Hữu Châu // Pháp luật (Ngày 18/12/2010). – Số 344. -  Tr.12

63.  Với anh, nghĩa tình là lẽ sống / Dương Đình Thảo // Phụ Nữ ( Ngày 10/1/1996). –  Số ?. - Tr.5

64. Với anh, nghĩa tình là lẽ sống / Dương Đình Thảo // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 26/1/1996). - Tr.3

65.  Với anh, nghĩa tình là lẽ sống- tt- / Dương Đình Thảo // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 27/1/1996). - Tr.3

66. Ý thức dân tộc đúng đắn vẫn là một động lực đưa nhân dân ta tự lực tự cường tiến lên /Nguyễn Hữu Thọ // Đại Đoàn Kết – Số 48/1991. – Tr.3

67.  Unnepe1lyesen elbucsuztattak a Dél-vietnami kuldottséget // NAPLO (15/12/1973). – Tr.1

68.  Unnepe1lyesen elbucsuztattak a Dél-vietnami kuldottséget // Népszabadság (15/12/1973). – Tr.1

69.  Vietnamesische Gaste verlieben Budapest // Neueste Nachrirhten Daily New (15/12/1973). – Tr.1

70.  PRS – Delegation in Budapest // Neueste Nachrirhten Daily New (11/12/1973). – Tr.1

71.  Magyar – dél-vietnami tárgyalások Budapesten // Népszabadság (11/12/1973). – Tr.1

72.  Nguyn Huu Tho ehrte ungarische helden // Neueste Nachrirhten Daily New (12/12/1973). – Tr.1

73.  LLawyer Nguyen Huu Tho, a typical intellectual patriot / Kim Thạch. –Viet Nam Pictorial. – Số 452 (8/1996). - Tr.16-17

75.  Folytatódtak a magyar – dél-vietnami tárgyalások // Népszava  (12/12/1973). – Tr.1

76. Szeretettel koszontjiik a Dél-vietnami Koztársaság Kuldottségét! – Than ai chao mung doan dai bieu Cong hoa mien Nam Viet nam ! // Népszabadság (9/12/1973). – Tr.1

77Hétfon érkezik hazánkba a Dél- vietnami Koztársaság Kuldottségé! //Népszabadság (9/12/1973). – Tr.1

78. Vendégunk, Nguyen Huu Tho // Népszabadság (9/12/1973). – Tr.3

79.  Kádár sees Huu Tho – Hungary – PRG accord signed / G. Szebellédy // Neueste Nachrirhten Daily New (14/12/1973). – Tr.8

80.   Kádár empfing Huu Tho/ G. Szebellédy // Neueste Nachrirhten Daily New (14/12/1973). – Tr.1

81.   Dzis przybywa do Polski delegacja Republiki Wietnamu Poludniowego // Trybuna Ludu (3/12/1973). – Number 336 (9082). – Tr.1

82. Nguyen Huu Tho gosciem Krakowa// Gazeta krakowska (7/12/1973). – Number 292 (8016). – Tr.1

83.  Final respects paid to Nguyễn Hữu Thọ in Hà Nội ceremony // Việt Nam News (31/12/1996). – Vol.VI, Number 1944. – Tr.1

84.  Former acting VN President and head of the NFLSVN Nguyễn Hữu Thọ dies at 86 // Việt Nam News (28/12/1996). – Vol.VI, Number 1941. – Tr.1

85. Holnap érkezik a DVK kuldottsége // Magyar Hirlap (9/12/1973) – Tr.1

86. Đoàn đại biểu miền nam Việt Nam ra dự lễ tang Hồ Chủ Tịch đã đến Hà Nội // Nhân dân ( Ngày 7/9/1969). – Số 5623. -  Tr.1

87.  Danh sách Đoàn Đại biểu miền nam Việt Nam dự lễ tang Hồ Chủ Tịch // Nhân dân ( Ngày 7/9/1969). – Số 5623. -  Tr.1+2

88. Trung Ương Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền nam gửi điện mừng tới Hồ Chủ Tịch và cụ Tôn Đức Thắng / Nguyễn Hữu Thọ // Nhân dân ( Ngày 1/9/1969). – Số 5618. -  Tr.1

89. Chân dung một điểm tựa / Hoàng Anh // Sài Gòn Giải phóng Thứ Bảy (17/03/2001). – Số 525. – Tr.28-29

90. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ “Nói về mình” / Dương Đình Thảo // Đặc san Truyền thống Chợ Lớn – Trung Huyện lần thứ 16 (01/2002). – Tr.12-13

91. Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ // Quân đội Nhân dân (31/12/1996).- Số 12799. – Tr.1

92. Điếu văn đưa tiễn Luật sư Nguyễn Hữu Thọ // Quân đội Nhân dân (31/12/1996).- Số 12799. – Tr.1+2

93. Điện chia buồn // Quân đội Nhân dân (31/12/1996).- Số 12799. – Tr.1

94. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ được tặng giải thưởng Quốc tế Lê Nin “Vì củng cố hòa bình giữa các dân tộc” // Sài gòn Giải phóng ( Ngày 415/1985). - Tr.1+4

95. “Dân chủ không có sự ban ơn” / Võ Linh Hà ghi // Xưa & Nay (12/2005). – Số 250. – Tr6-7

96. Về thăm bản Giẳng / Nguyễn Hữu Châu // Xưa & Nay (12/2005). - Số 250. – Tr. 7+33

97. Bản Giẳng – Quê hương thứ 2 của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ / Nguyễn Hữu Châu // Thanh Niên cuối tháng (số 1+2 /2006) – Xuân Bính tuất 2006. – Tr.6+7


Thư viện tỉnh Long An

Scroll