Thư mục chuyên đề biển và hải đảo Việt Nam

0001      Biển Đông và hải đảo Việt Nam: Kỉ yếu tọa đàm khoa học / Thiện Cẩm, Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Thái Hợp,.... - H. : Tri thức, 2010. - 164tr. ; 19cm     

Tóm tắt : Một số bài viết tại buổi tọa đàm khoa học về biển Đông và hải đảo Việt Nam, chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông.

Đ/VV-10
48356-57

 

0002       BỘ NGOẠI GIAO. UỶ BAN BIÊN GIỚI QUỐC GIA. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Bộ Ngoại giao. Uỷ ban biên giới Quốc gia. - H : Chính trị Quốc gia, 2013. - 55tr. ; 21cm. - (Tủ sách xã - phường - thị trấn)    

Tóm tắt : Những bằng chứng xác định quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc lãnh thổ Việt Nam; chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; việc bảo vệ và thực hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.    

Đ/VV-13
51058

 

0003      BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN. CỤC CHÍNH TRỊ. Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam DK1 / Bộ Tư lệnh Hải quân. Cục Chính trị. - Hải Phòng : [Knxb.], 2011. - 127tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Một số vấn đề về biển, đảo Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khu vực DK1 và một số hoạt động tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian gần đây.    

Đ/VV-13
51300

 

0004      BỘ TƯ PHÁP.  Việt Nam với việc thực hiện Công ước về Luật biển năm 1982 / Bộ Tư pháp. - H. : Tư Pháp, 2009. - 339tr. ; 24cm       

Tóm tắt : Các văn bản pháp lý xác định chủ quyền và bảo vệ biên giới quốc gia của Việt Nam trên biển; các văn bản luật về An ninh - quốc phòng và Bảo vệ môi trường biển.    

Đ/VL-09
8246-47

 

0005       BÙI CÔNG QUẾ. Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam / Bùi Công Quế (Ch.b) ; Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Văn Thục, Nguyễn Hồng Phương,.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010. - 312tr. ; 27cm      

Tóm tắt : Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử nghiên cứu và hệ phương pháp nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển và hải đảo Việt Nam. Tính địa chấn khu vực biển Đông và vùng Đông Nam Á. Các đặc trưng kiến tạo, địa động lực, trường ứng suất cơ bản trên biển Đông và nguyên nhân, cơ chế phát sinh động đất sóng thần. Các vùng nguồn động đất - sóng thần trên biển Đông và vùng ven biển Việt Nam. Độ nguy hiểm và độ rủi ro động đất, Sóng thần ở vùng ven biển và hải đảo Việt Nam. Các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ hậu quả động đất và sóng thần ở Việt Nam  

 Đ/VL-11
8819-20

 

0006      Các huyện đảo ven bờ Việt Nam tiềm năng và định hướng phát triển / Phạm Hoàng Hải, Lê Đức An, Nguyễn Ngọc Khánh,.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010. - 355tr. ; 27cm      

Tóm tắt : Cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội các đảo và huyện đảo ven bờ Việt Nam. Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển KT-XH bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng các đảo và huyện đảo ven bờ Việt Nam  

 Đ/VL-11
8815-16

 

0007       Các loại hình tai biến vùng quần đảo Trường Sa  / Nguyễn Thế Tiệp (Ch.b), Nguyễn Biểu, Nguyễn văn Lương.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012. - 242tr. ; 27cm       

Tóm tắt : Đặc điểm khí tượng thủy văn khu vực quần đảo Hoàng Sa, đặc điểm địa hình, địa mạo và địa chất... và một số giải pháp phòng chống giảm nhẹ những thiệt hại do tai biến gây ra.    

 Đ/VL-12
611; 629; 691

 

0008     CLAGET, BRICE M.. Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông / Brice M. Claget ; Huỳnh Minh Chính hiệu đính ; Nguyễn Quang Vinh, Cao Xuân Thự dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 155tr. ; 19cm       

Tóm tắt : Vị trí địa lý và lịch sử của các yêu sách ở biển Đông; các nguyên tắc của luật pháp quốc tế có thể áp dụng; những nguyên tắc của luật pháp quốc tế vào những yêu sách của Việt Nam và Trung Quốc đối với khu vực Tư Chính và Thanh Long; những triển vọng để giải quyết cuộc tranh chấp.    

 Đ/VV-12
50740-41

 

0009      Công trình biển thiết kế tường bến cầu tàu, trụ độc lập / Nguyễn Hữu Đẩu dịch. - H. : Xây dựng, 2002. - 146tr. : minh họa ; 27cm       

Tóm tắt : Khái quát và thiết kế chung các kết cấu cập tàu, các xem xét về tải trọng đối với bến liền bờ và cầu tàu, tường cừ trong kết cấu bến liền bờ và cầu tàu, thi công tường trọng lực trong bến và cầu tàu.    

 Đ/VL-03
4937-38

 

0010     ĐẶNG NGỌC THANH. Bảo tồn đa dạng sinh học biển Việt Nam / Đặng Ngọc Thanh, Nguyễn Huy Yết. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ., 2009. - 256tr. ; 27cm       

Tóm tắt : Các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học biển và sinh học biển ở Việt Nam, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển ở Việt Nam  

 Đ/VL-10
8314-15

 

0011      ĐẶNG QUỐC BẢO. Sức khoẻ người lao động trong môi trường biển đảo / Đặng Quốc Bảo. - H. : Thể dục thể thao, 2012. - 224tr. ; 19cm       

Tóm tắt : Đặc điểm môi trường biển; đặc điểm sinh lý lao động trong môi trường nước; một số tai nạn có thể xảy ra khi hoạt động trên biển; một số tai biến trong khi lặn cấp cứu và biện pháp dự phòng; cấp cứu các trường hợp bị đắm tàu và trôi dạt trên biển.    

 Đ/VV-12
50244-45

 

 0012     ĐẶNG VIỆT THUỶ. Hỏi đáp về các đảo, quần đảo, vịnh, vũng nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ (Ch.b). - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 243tr. ; 21cm       

Tóm tắt : Gồm 88 câu hỏi đáp những vấn đề chung về biển, đảo Việt Nam, một số đảo, quần đảo, vịnh, vũng ở biển Việt Nam  

 Đ/VV-09
47164-65

 

0013      Địa chất và địa vật lý biển : Các công trình nghiên cứu. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1995. - 272tr. ; 24cm    

                       ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. Viện Hải Dương học

Tóm tắt : Tuyển tập các bài nghiên cứu khoa học, thông báo khoa học về cấu tạo địa chất biển và địa vật lí biển Việt Nam và biển Đông: các vết đứt, gẫy, độ lún của vỏ trái đất, dòng nhiệt, sóng ngang, sóng thần v...v.                

 Đ/VL-96
2588-89

 

0014       Điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng biển Tây nam Việt Nam / Đỗ Ngọc Quỳnh (Ch.b), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Việt Liên.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. - 290tr. : minh họa ; 27cm       

Tóm tắt : Tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, các đặc trưng khí tượng thủy văn, các đặc trưng động lực học biển, đặc điểm địa mạo, địa chất, tài nguyên sinh vật, hiện trạng và xu thế biến động môi trường biển, một số giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển Tây nam Việt Nam.    

 Đ/VL-13
9617-18

 

0015      ĐINH KIM PHÚC. Hoàng Sa Trường Sa luận cứ và sự kiện / Đinh Kim Phúc. - H. : Thời đại, 2012. - 263tr. ; 24cm       

Tóm tắt : Vấn đề tranh chấp trên biển Đông mà cụ thể là hành động đơn phương xâm phạm chủ quyền có chuẩn bị của Trung Quốc nhằm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.    

 Đ/VL-12
9359-60

 

0016       ĐÌNH KÍNH.  Những chuyện lạ về biển / Đình Kính, Lưu Văn Khuê. - H. : Thanh niên, 1997. - 275tr. ; 19cm

Tóm tắt : Tìm hiểu và lý giải những hiện tượng lạ, lý thú ở các biển đại dương trên thế giới, từ tên gọi đến sinh vật biển, dân cư ở biển, các trận đánh trên biển và bí mật đại dương.           

 Đ/VV-97
22949-50

 

0017       Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc bộ / Trần Đức Thạnh (Ch.b), Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Thung.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 272tr. : hình vẽ ; 27cm    

Tóm tắt : Điều kiện tự nhiên, tài nguyên kinh tế, xã hội, môi trường vùng bờ biển Bắc bộ trong bối cảnh chung của dải ven bờ Tây Vịnh Bắc bộ; định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của dải ven bờ Tây Vịnh Bắc bộ; tiếp cận mô hình quản lý tổng hợp và định hướng vùng bờ biển Bắc bộ.    

 Đ/VL-12
8975-76

 

0018      Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam: Sách cho mọi người mọi nhà, sách cho hôm nay mai sau / Mai Hồng, Lê Trọng (Ch.b), Nguyễn Đắc Xuân.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 131tr. ; 24cm       

Tóm tắt : Một số bài viết của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực tạo thành một hệ thống tư liệu, thư tịch phong phú khoa học, chuẩn xác nhằm khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.     

 Đ/VL-14
9659

 

0019      Hỏi đáp về bãi biển Việt Nam/ Tổ chức bản thảo : Nguyễn Hải Yến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 163tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá)       

Tóm tắt : Các câu hỏi về bãi biển Việt Nam như bãi Cháy nằm ở đâu? vì sao có tên gọi này? Khu du lịch Tuần Châu ở đâu? bãi biển ở đây có gì đặc biệt? Bãi biển Trà Cổ nằm ở đâu? tại sao bãi biển này mệnh danh là bãi biển trữ tình nhất Việt Nam,... và các câu hỏi khác.    

 Đ/VV-10
47891-92

 

0020       Hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam/ Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 147tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)     

Tóm tắt :  Những kiến thức chung về biển đảo của Việt Nam như vị trí, vai trò của biển Đông, đặc điểm vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cơ sở lịch sử, thực tiễn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.     

 Đ/VV-12
50691-92

 

0021      Hỏi đáp về đường Hồ Chí Minh trên biển / Hoàng Đức Nhuận, Đinh Văn Thiên, Phạm Thuý Nga tổ chức bản thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 193tr. ; 21cm. - (Tủ sách lịch sử)    

Tóm tắt : Giải đáp những kiến thức lịch sử về đường Hồ Chí Minh trên biển trong việc vận chuyển vũ khí quân trang trong kháng chiến chống Mỹ như quá trình hình thành, tổ chức vận chuyển, thành tích…

Đ/VV-09
46454-55;46694-97

 

0022      HỮU THỈNH. Trường ca biển : Giải thưởng văn học xuất sắc của Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập QĐNDVN (20/12/1944 – 22/12/1994) / Hữu Thỉnh. - In lần thừ 2 có sửa chữa. - H. : [Knxb], 1996. - 70tr. : hình ; 19cm         

                   Tóm tắt : Tác phẩm văn học  

 Đ/VV-96
21832-34

        

0023       LÊ BÁ THẢO. Việt Nam lãnh thổ và các vùng điạ lý / Lê Bá Thảo. - H. : Thế giới, 1998. - 607tr. ; 21cm

Tóm tắt : Giới thiệu về đất nước, con người, tiềm năng thiên nhiên và nhân lực Việt Nam thông qua việc giới thiệu vị trí địa lí, sự đa dạng của cảnh quan, đặc điểm cư dân, kinh tế, việc tổ chức lãnh thổ theo vùng và đặc trưng kinh tế.            

 Đ/VV-99
25946-47

 

0024     LÊ ĐỨC AN. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam tài nguyên và phát triển / Lê Đức An. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 199tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Trình bày khái quát về hệ thống đảo ven bờ Việt Nam, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, tình hình kinh tế - xã hội, những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển bền vững các huyện đảo ven bờ..   

 Đ/VL-09
7952-53

 

0025      LÊ QUÝ QUỲNH. Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng : Sách tham khảo / Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang (Ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 115tr. ; 19cm    

Tóm tắt : Đề cập, phân tích các Hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng; những thành tựu quan trọng của Đảng và Nhà nước về giải quuyết vấn đề phân định biên giới, ranh giới các vùng biển với các nước có liên quan.    

 Đ/VV-12
50766

 

0026      Luật biển Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 48tr. ; 19cm    

Tóm tắt : Những quy định chung về Luật biển Việt Nam; vùng biển lãnh thổ Việt Nam; phát triển kinh tế biển, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành.    

 Đ/VV-12
50767-68 

 

0027     LƯU VĂN LỢI. Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam / Lưu Văn Lợi. - H. : Tài nguyên môi trường; Bản đồ, 2013. - 355tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Các quyền của Việt Nam về lãnh thổ, vùng biển, vùng trời, biên giới đất liền với các nước láng giềng; tình hình giải quyết các biên giới đất liền và biên giới biển.    

 Đ/VV-13
43486-87; 50693-94; 51540

 

0028     Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam/ Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 224tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)      

Tóm tắt : Một số bài viết về chiến lược kinh tế biển Việt Nam.    

 Đ/VV-12
50689-90

 

0029       NGÔ LỰC TẢI. Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập / Ngô Lực Tải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 259tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Một số bài viết nghiên cứu về vấn đề phát triển kinh tế biển Việt Nam: vận tải biển, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng hải... Phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đến việc phát triển kinh tế biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.     

 Đ/VV-12
50577-78

 

0030      NGUYỄN HỒNG THAO. Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. Luật pháp và thực tiễn / Nguyễn Hồng Thao. - H. : Thống kê, 2003. - 270tr. ; 24cm    

Tóm tắt : Phân tích các nguồn gây ô nhiễm nhân tạo môi trường biển Việt Nam, các thông tin dữ liệu về thực trạng môi trường biển, các chính sách thể chế và pháp luật, những giải pháp ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm.    

 Đ/VL-03
5166-67

 

0031       NGUYỄN MẠNH HÙNG. Biến động bờ biển và cửa sông Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng (Ch.b). - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010. - 243tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Tổng quan về nghiên cứu bờ biển, cửa sông; cở sở lý thuyết các quá trình biến động bờ biển, cửa sông; vận chuyển bùn cát ven bờ và các quá trình biến động bờ biển, cửa sông; đặc điểm địa lý, khí tượng thuỷ văn và địa chất, địa mạo vùng ven biển, cửa sông Việt Nam; biến động bờ biển, cửa sông Việt Nam.    

 Đ/VL-11
8811-12

 

0032      NGUYỄN MẠNH HÙNG. Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điền. - H. : Nxb. Hà Nội, 2009. - 249tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Cơ sở lý thuyết về tiềm năng, năng lượng sóng, các phương pháp khai thác năng lượng sóng, chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng; năng lượng sóng khu vực biển Đông và ven bờ biển Việt Nam; chính sách phát triển, khai thác năng lượng tái tạo ở tự nhiên.    

 Đ/VL-10
8450-51

 

0033      NGUYỄN NGỌC BÍCH. Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi / Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2013. - 330tr. ; 27cm    

                       ĐTTS ghi: Trường Đại học xây dựng       

Tóm tắt : Tổng kết một số thông tin địa kỹ thuật có giá trị của các trầm tích đáy biển, trạng thái của lớp trầm tích này và các phương pháp thiết kế móng thích hợp cho các công trình ngoài khơi.

Đ/VL-14
9673

 

0034     NGUYỄN NGỌC LÂM. Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam / Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải (Ch.b). - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 309tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Thành phần các loài vi tảo, sinh thái phân bố các loài tảo có khả năng độc hại ven bờ Việt Nam, ảnh hưởng sự nở hoa của vi tảo đến cấu trúc quần xã sinh vật, độc tố và ảnh hưởng của chúng đối với nguồn lợi thuỷ sản.    

 Đ/VL-10
8316-17

 

0035     NGUYỄN NHƯ TIẾN. Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong thương mại và hàng hải quốc tế / Nguyễn Như Tiến. - H. : Giao thông vận tải, 2001. - 255tr. ; 19cm    

Tóm tắt : Khái quát về vận đơn đường biển và nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển; một số tranh chấp thường phát sinh và hướng giải quyết trong quá trình sử dụng vận đơn đường biển.    

 Đ/VV-02
33925-26

 

0036       NGUYỄN TÁC AN.  Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường trong vùng biển Việt Nam / Nguyễn Tác An, Hoàng Trung Du. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 232tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Các thông tin cơ bản về hoá học tự nhiên, thành phần hoá học và năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Việt Nam, tầm quan trọng đối với nghiên cứu năng suất sinh học và môi trường biển.    

 Đ/VL-10
8312-13

 

0037       NGUYỄN THỊ HẢI LÊ. Biển trong văn hoá người Việt / Nguyễn Thị Hải Lê. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 268tr. ; 19cm    

Tóm tắt : Giá trị văn hóa trong không gian và thời gian về biển của người Việt. Biển trong văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần của người Việt, vai trò của biển và đại dương đối với con người và nền kinh tế - văn hoá đất nước.    

 Đ/VV-09
47460-61

 

0038       NGUYỄN VĂN PHÒNG. Hải dương học và biển Việt Nam / Nguyễn Văn Phòng. - H. : Giáo dục, 1998. - 299tr. ; 20cm

Tóm tắt : Một số kiến thức cơ bản về khoa học hải dương, vị trí địa lí, cấu tạo địa chất, chế độ khí tượng, thuỷ văn, quang học biển Đông và vùng biển Việt Nam.         

 Đ/VV-99
26532-33

 

0039     NGUYỄN VĂN TIẾN. Nguồn lợi thảm cỏ biển Việt Nam / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. - 347tr. : minh hoa ; 27cm    

                       Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam       

Tóm tắt : Tổng quan tình hình nghiên cứu nguồn lợi thảm cỏ biển ở nước ngoài và trong nước. Đánh giá nguồn lợi thảm cỏ biển Việt Nam và phương hướng, giải pháp quản lí, phát triển bền vững nguồn lợi thảm cỏ biển ở Việt Nam  

 Đ/VL-13
9619-20

 

0040      NGUYỄN VIỆT LONG. Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Nguyễn Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 255tr. ; 24cm    

Tóm tắt : Tổng quan về biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Lập trường của Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề hai quần đảo qua các thời kỳ; luận thuyết của các nước khác về chủ quyền trên quần đảo Trường Sa; viễn cảnh của một giải pháp.    

 Đ/VL-13
9539

 

0041       Những hòn đảo ngọc Việt Nam/ Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 168tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)    

Tóm tắt : Sơ lược lịch sử, vị trí địa lí, nghề truyền thống, tiềm năng kinh tế một số hòn đảo của Việt Nam  

 Đ/VV-12
50687-88

 

0042     PHẠM ĐỨC DƯƠNG. Biển với người Việt cổ / Phạm Đức Dương (Ch.b). - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 303tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Khái quát lịch sử cổ xưa về cái nhìn biển của người Việt ; các nền văn hoá biển ở Việt Nam  

 Đ/VV-14
51622

 

0043      PHẠM HOÀNG HẢI. Những mô hình phát triển kinh tế hải đảo Việt Nam / Phạm Hoàng Hải. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 367tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế xã hội dải ven biển và hải đảo; cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế xã hội dải ven biển, hệ thống đảo ven bờ Việt Nam và các khu vực trọng điểm; nghiên cứu xác lập các tuyến và mô hình thực tiễn phát triển bền vững kinh tế xã hội dải ven biển và hải đảo.    

 Đ/VL-12
8973-74; 9110 

 

0044       PHẠM NGUYÊN PHẨM. Phòng bệnh cấp cứu trên sông biển / Phạm Nguyên Phẩm. - H. : Y học, 2000. - 279tr. ; 19cm    

Tóm tắt : Các bệnh thường gặp và các loại nhiễm độc trên tàu; cứu chữa ban đầu các tổn thương, các tai nạn trong bơi và lặn; cấp cứu nạn nhân đắm tàu thuyền; các bệnh truyền nhiễm và công tác phòng chống dịch; trang bị dụng cụ y tế và thuốc trên tàu.    

 Đ/VV-02
35235-36

  

0045     PHẠM VĂN THỤC. Âm học biển và trường sóng âm tại khu vực biển Đông Việt Nam / Phạm Văn Thục. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 324tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Một số khái niệm cơ bản về sóng âm, sóng âm và vận tốc sóng âm trong môi trường nước biển, tia sóng âm, các yếu tố gây ra hiện tượng tầng sóng và hấp thụ sóng âm trong môi trường nước biển, tạp âm, trường sóng âm tại khu vực biển Đông Việt Nam, tổng quát về chế độ thuỷ văn và động lực biển Đông.    

 Đ/VL-12
8971-72

 

0046      PHAN TRỌNG THỊNH. Kiến tạo trẻ và địa động lực hiện đại vùng biển Việt Nam và kế cận / Phan Trọng Thịnh. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012. - 331tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Cấu trúc địa chất biển Đông và khu vực kế cận, hoạt động kiến tạo trẻ trong giai đoạn Pliocen - Đệ tứ... Đánh giá nguy hiểm động đất, sóng thần, núi lửa và các giải pháp phòng tránh.    

 Đ/VL-12
1333-35

 

0047      PHÙNG NGỌC ĐĨNH. Tài nguyên biển Đông Việt nam / Phùng Ngọc Đĩnh. - H. : Giáo dục, 2002. - 63tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Vị trí địa lí, địa hình đáy biển và các đặc trưng của biển Đông, tài nguyên biển Đông Việt Nam, hiện trạng môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường biển Đông Việt Nam  

 Đ/VV-03
37321-22

 

0048      Thiên nhiên và môi trường vùng biển đảo Bạch Long Vĩ / Trần Đức Thạnh (Ch.b.), Trần Đình Lân, Nguyễn Thị Minh Huyền.... - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. - 276tr. : minh họa ; 27cm    

Tóm tắt : Giới thiệu điều kiện tự nhiên khu vực biển Đông Việt Nam. Trình bày lịch sử nghiên cứu tràn dầu tự nhiên khu vực biển Đông Việt Nam và kế cận, cùng phương pháp nghiên cứu. Thực trạng và mối liên quan giữa tràn dầu tự nhiên và kiến tạo. Mô phỏng và dự báo tràn dầu tự nhiên       

 Đ/VL-13
9613-14; 9615-16

 

0049      Toàn cảnh biển đảo Việt Nam/ Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 247tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)    

Tóm tắt : Tổng quan biển Việt Nam và những cứ liệu lịch sử về chủ quyền biển đảo Việt Nam; những phát biểu quan trọng về chủ quyền biển đảo Việt Nam  

 Đ/VV-12
50681-82

 

0050      TRẦN NAM TIẾN. Hoàng Sa Trường Sa hỏi và đáp / Trần Nam Tiến. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 372tr. ; 20cm    

Tóm tắt : Một số câu hỏi và trả lời những thông tin về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phát triển, tiềm năng kinh tế và vấn đề chủ quyền… của Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt công bố một số bản đồ của Châu Âu và Trung Quốc từ thế kỷ XVII cho thấy chủ quyền của Đại Việt đối với  hai “Bãi Cát Vàng” nằm ở “Giao Chỉ dương” này.

 Đ/VV-12
50697-98

 

 0051     TRẦN CÔNG TRỤC. Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông / Trần Công Trục (Ch.b). - H. : Thông tin Truyền thông, 2012. - 395tr. ; 24cm    

Tóm tắt : Vị trí vai trò của biển đảo Việt Nam trong biển Đông; Việc xác lập các vùng biển và thềm lục địa, quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.    

 Đ/VL-13
9407

 

0052      TRỊNH ANH CƠ. Địa danh và chủ quyền lãnh thổ / Trịnh Anh Cơ, Kim Quang Minh. - H. : Tài nguyên môi trường; Bản đồ, 2013. - 187tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Tổng quan về địa danh, vai trò, ý nghĩa của địa danh chuẩn và những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo, vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ.    

 Đ/VV-13
51542

 

0053    TRƯỜNG GIANG. Tìm hiểu luật quốc tế về đánh cá trên biển / Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 270tr. ; 19cm    

Tóm tắt :  Các qui định pháp luật quốc tế về đánh cá trên biển, các tranh chấp về đánh cá và cách giải quyết, một số ý tưởng về hướng hoàn thiện các qui định pháp luật về lĩnh vực này.          

 Đ/VV-99
26861-62; 27540; 28085-86; 29333

 

0054      Trường Sa vang mãi bản hùng ca : Ký sự về biển đảo Việt Nam / Sông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 232tr. ; 21cm. - (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)    

Tóm tắt :  Một số bài viết về Quần đảo Trường Sa.    

 Đ/VV-12
50675-76

 

0055     Việt Nam và tranh chấp biển Đông . - H. : Tri thức, 2012. - 233tr. ; 21cm    

Tóm tắt : Một số bài viết của các nhà nghiên cứu về vấn đề tranh chấp chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.    

 Đ/VV-12
50208-09

 

0056      VŨ ĐÌNH HÙNG. Đê biển Việt Nam và giải pháp gia cố bằng vải địa kỹ thuật / Vũ Đình Hùng (Ch.b), Khổng Trung Duân. - H. : Nông nghiệp, 2010. - 207tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Đê biển Việt Nam, đất yếu và yêu cầu kỹ thuật, vải địa kỹ thuật, cơ sở khoa học gia cố đất yếu bằng vải địa kỹ thuật, gia cố đê biển bằng cốt vải địa kỹ thuật, thi công đê biển có cốt vải địa kỹ thuật, quản lý, duy tu và bảo dưỡng, một số nghiên cứu cơ bản đất có cốt.    

 Đ/VL-11
8809-10

 

0057      VŨ NHƯ HOÁN. Thiên tai ven biển và cách phòng tránh / Vũ Như Hoán. - H. : Khoa học xã hội, 1998. - 77tr. ; 20cm

Tóm tắt : Khái quát tính chất, quy luật chung của bão, của nước dâng do bão gây nên và đặc điểm diễn biến của bão ở vùng biển Việt Nam; một số biện pháp đơn giản để phòng tránh nước dâng do bão, phòng tránh mức nước cao ở ven biển có bão nhằm hạn chế thiệt hại.

Đ/VV-99
25730-31

 

0058      VŨ HỮU SAN. Địa lý biển Đông với Hoàng Sa - Trường Sa / Vũ Hữu San. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 393tr. ; 20cm    

Tóm tắt : Những vấn đề về lịch sử, khí tượng, thiên tai trên biển Đông; đảo và duyên hải biển Đông; đặc tính tổng quát của các đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.    

 Đ/VV-14
51624

 

0059      Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng / Trần Đức Thạnh (Ch.b), Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Công Trung, Đặng Ngọc Thanh. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2009. - 293tr. ; 27cm    

Tóm tắt : Tổng quát về vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Điều kiện tự nhiên, xã hội, dân cư và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam. Phân loại, phân vùng vũng vịnh và phương hướng khai thác, sử dụng vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam  

 Đ/VL-09
7954-55


Thư viện tỉnh Long An

Scroll