Thư Viện Tân Trụ

* Thành lập năm: 1980

* Trụ sở: Đường 833, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ.

* Điện thoại: 0272 3867 156        E-mail: ttvhtantru@gmail.com
* Số liệu thống kê năm 2017 : 
 - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 35 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.217 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 1.644 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 10.050 tên/ 11.259 bản.

                   + Báo, tạp chí: 9 tên/ 9 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: Thư viện được bố trí máy vi tính riêng. Diện tích thư viện, không gian đọc sách nhỏ hẹp; trang thiết bị còn hạn chế vì thế chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Trình độ đại học. Chuyên ngành thư viện.

- Kinh phí hoạt động: Hàng năm, thư viện được phân bổ 5.000.000đ (năm triệu đồng) cho công tác bổ sung sách, báo, tài liệu.

- Xử lý nghiệp vụ: Tài liệu chưa được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Thành lập mới 3 phòng đọc sách, tủ sách. Trên địa bàn huyện hiện có 20 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở.

Scroll