Thư Viện Thủ Thừa

* Thành lập năm: 1999

* Trụ sở: Ấp 3 Nhà Thương, Võ Tánh,  thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

* Điện thoại: 0272 3865 157       E-mail: ttvhthuthua@longan.gov.vn
* Số liệu thống kê 2017 :
             - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 44 thẻ.

                    + Lượt bạn đọc được phục vụ: 2.103 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 5.035 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 8.687 bản sách.

- Diện tích, trang thiết bị: Thư viện được bố trí bàn, ghế riêng phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, diện tích thư viện còn nhỏ hẹp, kho sách, phòng đọc, phòng mượn được bố trí chung.

- Nhân sự: Hai biên chế phụ trách thư viện. Một biên chế trình độ chuyên môn: Trung cấp. Chuyên ngành Thư viện – Thông tin và một biên chế trình độ chuyên môn: Cao đẳng. Chuyên ngành Kế toán.

- Kinh phí hoạt động: 18.500.000đ (mười tám triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó:

                   + Bổ sung sách: 8.000.000đ (tám triệu đồng).

                   + Bổ sung báo, tạp chí: 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

                   + Hoạt động nghiệp vụ: 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

                   + Chi khác: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng).

- Xử lý nghiệp vụ: Sách được xử lý kỹ thuật, đóng dấu, dán nhãn, phân loại. Tuy nhiên, vẫn còn phần lớn sách, tài liệu chưa được xử lý.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Trên địa bàn huyện hiện có 55 phòng đọc sách, tủ sách ở cơ sở.

Scroll