Thư Viện Cần Đước

* Thành lập năm: 1991

* Trụ sở: Khu 1A, QL 50 Trần Phú,  thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

* Điện thoại: 0272 3711 550         E-mail: ttvhcanduoc@gmail.com
* Số liệu thống kê năm 2017 :
   - Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 25 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 3.840 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 14.520 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 6.919 tên/ 13.080 bản sách.

                   + Báo, tạp chí: 13 tên/ 10.000 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: Diện tích kho, phòng đọc nhỏ hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: Hai biên chế phụ trách thư viện. Trình độ chuyên môn: Trung cấp. Chuyên ngành: Sư phạm mầm non và Bảo tồn – Bảo tàng.

- Kinh phí hoạt động: 140.000.000đ (một trăm bốn mươi triệu đồng). Trong đó:

                   + Con người: 108.000.000đ (một trăm lẻ tám triệu đồng).

                   + Bổ sung sách, báo: 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng).

                   + Hoạt động nghiệp vụ: 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 523 tên/ 1.033 bản (kinh phí địa phương).

400 tên/ 520 bản (biếu tặng).

                   + Báo, tạp chí: 7 tên/ 282 tờ (kinh phí địa phương).

2 tên/ 426 tờ (biếu tặng).

- Xử lý nghiệp vụ: Sách được bao bìa cẩn thận và được xử lý theo đúng nghiệp vụ chuyên môn.

- Xây dựng mạng lưới cơ sở: Thành lập 7 tủ sách mới. Trên địa bàn huyện hiện có 82 phòng đọc sách, tủ sách cơ sở với 4.500 bản sách.

Scroll