Thư Viện Bến Lức

* Thành lập năm: 1997

* Trụ sở: Khu phố 2, Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

* Điện thoại: 0272 3631 787           E-mail: ttvhbenluc@gmail.com

* Số liệu thống kê năm 2017:

- Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 297 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 1.995 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 3.051 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 10.895 tên sách.

                   + Báo, tạp chí: 16 tên/ 756 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: Không gian đọc sách rộng rãi, thoáng mát đáp ứng được nhu cầu bạn đọc. Thư viện được trang bị hệ thống máy vi tính kết nối mạng phục vụ bạn đọc.

- Nhân sự: Một biên chế phụ trách thư viện. Chuyên ngành Kế toán.

- Kinh phí hoạt động: Hàng năm, thư viện được phân bổ 10.000.000đ (mười triệu đồng) cho hoạt động chuyên môn, bổ sung sách, báo, tài liệu.

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 342 tên/ 342 bản (biếu tặng).

                   + Báo, tạp chí: 12 tên/ 666 tờ (kinh phí địa phương).


Scroll