GIỚI THIỆU

I- LỊCH SỬ  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

    1- Thành lập:

     - Lễ khánh thành vào ngày: 23/11/1978.

     - Vốn sách ban đầu: (theo lời kể) Thư viện Long An (trực thuộc Ty Văn hoá Long An) được thành lập với vốn sách ban đầu là 10.000 bản sách được hỗ trợ từ Thư viện Hưng Yên kết nghĩa cùng với nguồn sách của Phòng Đọc sách thị xã Tân An (trụ sở cũ tại Quốc lộ 1A-trụ sở Bưu chính viễn thông ngày nay). Số lượng nhân viên lúc bấy giờ là: 28 người, trong đó có số đồng chí ở miền Bắc vào hỗ trợ địa phương, sau giải phóng miền Nam. Người phụ trách lúc bấy giờ gọi là Chủ nhiệm Thư viện: Nguyễn Thị Bông; trụ sở: số 72-Nguyễn Huệ-Phường I –Thị xã Tân An –tỉnh Long An. 

  2- Quyết định thành lập: (chính thức)

       Quyết định số: 1101/UB.QĐ.85 ngày 27/5/1985 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An “V/v thành lập Thư viện tỉnh” do Chủ tịch UBND: Huỳnh Công Thân (ký); tên: Thư viện tỉnh Long An (trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin tỉnh); số lượng nhân viên là 20 người; Giám đốc: Huỳnh Thị Ngọc Lan; Đến năm 1989 -Giám đốc: Lê Hữu Tài; Đến năm 1992-Giám đốc: Phan Thị Mới; Địa chỉ: số 72-Nguyễn Huệ-Phường I –Thị xã Tân An –tỉnh Long An; Xếp hạng loại hình Thư viện, hạng 3: ngày 30/11/1994.

  3- Quyết định chuyển đổi trụ sở:

       Quyết định số: 5185/QĐ.UB ngày 11/10/1995 của UBND tỉnh Long An “V/v bố trí nhà làm việc và giao quyền sử dụng đất” giao ngôi nhà Sở Văn hoá thông tin cũ để bố trí làm Thư viện tỉnh, diện tích lô đất: 712,25 m2, diện tích sử dụng nhà: 675,00 m2, do Phó Chủ tịch UBND: Trần Thị Sữa (ký); Địa chỉ: Số 26- đường Quang Trung – Phường I – Thị xã Tân An –tỉnh Long An; Năm ứng dụng CNTT: 1995, số lượng máy: 01 (do Bộ tài trợ), sử dụng phần mềm: CDS/ISIS (do TVQGVN tài trợ).

4- Xác nhập Sở (đổi tên quản lý) :

       Ngày 10/02/1998 Sở Văn hóa thông tin ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc: Nguyễn Khắc Thiện; Phó Giám đốc: Lê Việt Hùng; Vốn sách lúc bấy giờ: 45.279 tên/ 77.653 bản và tổng số Báo-tạp chí: 128 loại; Số lượng nhân viên: 09 người;
       Quyết định ngày 31/3/2008 (có hiệu lực ngày 07/4/2008) quyết định thành lập Sở VHTTDL, xác nhập Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục, thể thao thành Sở Văn hoá, thể thao và du lịch; Thư viện tỉnh (trực thuộc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Long An).
       Ngày 01/4/2013: QĐ số 288 (ký 19/3) điều động & bổ nhiệm Giám đốc Thư viện –Nguyễn Tuấn Kiệt (Nguyễn Khắc Thiện –luân chuyển về Vp.Sở); số lượng nhân viên: 18 người; tổng vốn sách: 73.895 tên/163.452 bản và 140 loại Báo-tạp chí; trụ sở: Số 26- Trương Công Xưởng(đường Quang Trung cũ) – Phường I – Thành phố Tân An –tỉnh Long An.

       Tháng 10/ 2018, thực hiện Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Ban QLDTLS-VH, Thư viện tỉnh vào Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh, (theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích LS-VH, Thư viện tỉnh vào Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh); Giám đốc: Trương Văn Sang; Phó Giám đốc phụ trách thư viện: Lê Việt Hùng; tổng số nhân viên Phòng nghiệp vụ thư viện (Thư viện tỉnh đổi thành Phòng nghiệp vụ thư viện, trực thuộc Bảo tàng-Thư viện tỉnh) gồm: 08 người cho đến nay. 

 I I-  MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN 

       01- Thư viện huyện Đức Hòa.

       02- Thư viện huyện Bến Lức

       03- Thư viện huyện Cần Giuộc

       04- Thư viện huyện Cần Đước

       05- Thư viện huyện Châu Thành

       06- Thư viện huyện Thủ Thừa

       07- Thư viện huyện Tân Trụ

       08- Thư viện thị xã Kiến Tường

       09- Thư viện huyện Đức Huệ

       10- Thư viện huyện Mộc Hóa.

       11- Thư viện huyện Tân Thạnh

       12- Thư viện huyện Tân Hưng

       13- Thư viện huyện Thạnh Hóa

       14- Thư viện huyện Vĩnh Hưng

Scroll