Thư viện Đức Hòa

* Thành lập năm: 1999

* Trụ sở: Ô 7 khu B,  thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

* Điện thoại: 0272 3814 580        E-mail: ttvhttduchoa@longan.gov.vn

* Số liệu thống kê năm 2017

- Công tác phục vụ bạn đọc:

                   + Số thẻ cấp mới: 207 thẻ.

                   + Lượt bạn đọc được phục vụ: 2.189 lượt.

                   + Lượt tài liệu được phục vụ: 5.176 lượt.

- Vốn tài liệu:

                   + Sách: 8.731 tên/ 12.290 bản sách.

                   + Báo, tạp chí: 21 tên/ 859 tờ.

- Diện tích, trang thiết bị: Thư viện được bố trí máy vi tính riêng; diện tích kho, không gian đọc sách hẹp; trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

- Nhân sự: Hai biên chế phụ trách thư viện. Một biên chế trình độ chuyên môn: Đại học. Chuyên ngành Khoa học thư viện và một biên chế trình độ chuyên môn: Cao đẳng. Chuyên ngành: Thư viện thông tin.

- Công tác bổ sung tài liệu:

                   + Sách: 167

                   + Báo, tạp chí: 16 tên/ 817 tờ (kinh phí địa phương).


Scroll